Vårt nya projekt: USA-forskning!

Vi vill mycket gärna ge information och skapa kontakter med släktingar främst i USA. Därför satsar vi lite extra krut på att bli färdig med vår engelska webbplats.

Dina berättelser om utvandrade släktingar är välkomna på vår webbplats. Kontakta gärna vår webbsekreterare Anna-Carin Sagrelius langorenwebsek@gmail.com.

Nya rön från medlemmarna

Bakgrund

I gamla tider, särskilt under 1800-talets senare del, när vårt land vid flera tillfällen drabbades av epidemier, missväxt, svält och fattigdom, föddes tanken hos många att utvandra till det stora landet i väster. Många svenskar lyckades spara eller låna ihop pengar till resan över Atlanten, mot det stora äventyret i kampen för ett värdigt liv.

I vår släkt känner vi till cirka 150 personer med persondata och ursprung, vilka en gång tagit steget ut mot det okända. Kanske har du själv någon släkting som var med bland dessa, kanske har du hört berättas om deras öden i den nya världen?

I bästa fall har du kontakt med deras efterlevande. Om inte, har du nog någon gång undrat hur det gick för dem som lämnade sin hembygd och aldrig återvände. Många långörasläktingar har kusiner och kusinbarn, som de aldrig träffat eller som de tappat kontakten med.

s/s Norge
S/S Norge - En amerikabåt

Inom föreningen har vi sedan länge haft en ambition att försöka hitta så många släktingar i USA som det är möjligt och knyta dem till sitt ursprung i Sverige. I detta arbete är du som har långörasläktingar i USA en viktig informationskälla.

Dina kunskaper kan bli värdefulla pusselbitar i det stora släktpusslet. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till många intressanta insikter både för dig och för dina släktingar. Vi vet att det finns ett stort intresse hos svenskättlingar att få veta mera om var deras fäder bodde och hur de levde i Blekinges östra skärgård.

Till sidans topp

Om släkten

Medlemsnålen

lotsbrickan

Medlemmar kan köpa den här när de betalar sin medlemsavgift. Har du köpt din än?