Vad vet du om Hjalmar Berglund?

Hjalmar Berglund (1901-1993) var född och uppvuxen på Långören och han var den sjunde generationen, där alla tidigare varit lotsar sedan Håkan Svensson Kraak kom till ön.

Hjalmar Berglund var den första i släktkedjan som lämnade lotstraditionen. Han blev i stället en välkänd profil som folkskollärare på Senoren och han blev framför allt uppskattad för sina hembygdsforskningsinsatser. Han hade ett stort intresse för östra skärgårdens människor och natur och presenterade ett flertal skrifter om Blekinge övärld. Under flera år skrev han intressanta artiklar i Blekingeboken.

Hjalmar Berglund
Hjalmar Berglund

Många av oss har hört talas om Hjalmar Berglund - men hade kanske aldrig chansen att träffa honom. Hjalmar berättade för Bertil Petersson och Bertil berättar:

"Hjalmar Berglund hade under flera år forskat kring lotsarna på Långören. Långt senare berättade han för mej att hans far känt till ett flertal generationer tillbaka i ”huvet” och det hade stimulerat honom att gräva djupare i arkiven.

Det visade sig vara särskilt gynnsamt att forska i lotsyrket eftersom det ofta gick i arv. Dessutom stod lotsväsendet under överinseende av Krigsarkivet och det innebar att lotsarna var lika väldokumenterade som adel, officerare och båtsmän.

I allmänhet utgår släktforskare från sin egen generation och söker sig tillbaka, generation för generation, men Hjalmar Berglund hade favören att via Krigsarkivets handlingar kunna följa generationerna lotsar från Håkan Svensson Kraak, den förste lotsen på Långören, och hans hustru Annica Larsdotter som 1706 kom till Långören från Stenshamn.

Genom att söka framåt i tiden blev släktträdet mycket omfattande och utspritt för varje ny generation. Senare sammanställde Hjalmar Berglund dessa ättlingar i 11 släkttavlor och tillägg på tillsammans 375 sidor när nya uppgifter blev kända.

När han nått fram till de generationer som levde på 1960-talet tog han kontakt med släktingarna personligen eller via brev. Många smittades av hans entusiasm och det ledde till att han den 1 februari 1966 tillskrev alla kända släktingar och gjorde en förfrågan om de var intresserade av att träffas vid ett släktmöte på Långören i juli. Intresset var stort och den 31 maj utgick en inbjudan om deltagande vid släktmötet den 10 juli."

Återberättat av Bertil Petersson. Läs hela texten om första släktmötet >>

Till sidans topp

Om släkten

Medlemsnålen

lotsbrickan

Medlemmar kan köpa den här när de betalar sin medlemsavgift. Har du köpt din än?

OM författaren

Bertil Petterson

(113624-431) Karlskrona. Pensionerad lärarutbildare och passionerad släktforskare. Flitig styrelsemedlem sedan 1994 och välkänd profil i FLS.